O vinariji Đordan

Vina Đordan su vina dobijena sa mediteranskog lokaliteta iz
Zemlje Hercegovine, gdje sunčeva energija i čista priroda,
stapaju u tečnu vinsku poeziju, prefinjenog ukusa i mirisa.

Đordan group u okviru svojih razvojnih programa ima posebnu poentu na razvoj i uzgajanju vinogradarstva. Lokalitet vinograda u Popovom polju, Veličani, na površini od 20ha nedaleko od spilje u selu Zavala, jedne od najvećih u Evropi i lokalitet selo Mesari na površini 5ha sve uz rijeku Trebišnjicu (najduža ponornica u Evropi). 

Od mora je udaljeno 10-12km, kao i na lokalitetu Trebinjskom polju u okvir zajedničkog projekta „Agrofin“ d.o.o. sa zasađenim površinama vinograda od 160 ha i perspektivom sađenja 225 ha, udaljeno 30 km od poznatog turističkog centra-grada Dubrovnik. 

Na lokalitetima pometnutih vinograda uzgajaju se savremene sorte vinove loze od crnih vina Merlot, Marselan, Burgundunac crni, od bijelih vina Traminac mirišljavi, Sovinjon bijel, Burgundunac sivi i autohtone sorte Vranac i Žilavka. U svom programu daljnjeg razvoja Đordan group razvija novi moderan turističko-proizvodni kompleks u kome će pored turističkih sadržaja i savremena vinarija koja će još više unaprijediti kvalitetu proizvodnje vina.